AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

  • A. S + 2Na → Na2S. 
  • B. S + 6HNO3 (đặc) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. 
  • C. 4S + 6NaOH(đặc) → 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O. 
  • D. S + 3F2 → SF6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>