RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng:

  (a) 2C + Ca → CaC2  

  (b) C + 2H2 → CH4 

  (c) C + CO2 → 2CO 

  (d) 3C + 4Al → Al4C3.

  Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng 

  • A. (a). 
  • B. (c).
  • C. (d). 
  • D. (b). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA