AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phương trình phản ứng sau:

  (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

  (b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O.

  (c) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

  (d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S.

  (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>