YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thông tin nào sau đây không chính xác khi giới thiệu tiểu sử của nhà văn Nguyễn Trung Thành?

  • A. Năm 1962, trở lại miền Nam, hoạt động ở khu V.
  • B. Năm 1950, đang học trung học chuyên khoa thì gia nhập quân đội và chủ yếu hoạt động ở Tây Nguyên.
  • C. Sau Hiệp định Giơnevơ tập kết ra Bắc.
  • D. Tốt nghiệp khoa Văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1439

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON