AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chi tiết nào sau đây không nói lên số phận chịu nhiều đau thương của Tnú - nhân vật chính trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành?

  • A. Đập đầu vào đá khi không thuộc được chữ.
  • B. Cha mẹ chết sớm.
  • C. Vợ con đều chết.
  • D. Nhiều vết thương trên thân thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>