YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thông tin là gì?

  • A. Các văn bản và số liệu
  • B. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng nào đó 
  • C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh
  • D. Hình ảnh, âm thanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thông tin là hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng nào đó

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6149

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF