YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng tron các câu sau:

  • A. 1MB = 1024KB
  • B. 1B = 1024 Bit
  • C. 1KB = 1024MB
  • D. 1Bit= 1024B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1MB = 1024KB

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF