YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mã hoá thông tin là quá trình:

  • A. Đưa thông tin vào máy tính
  • B. Chuyển thông tin về bit nhị phân
  • C. Nhận dạng thông tin
  • D. Chuyển dãy hệ nhị phân về hệ đếm khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mã hoá thông tin là quá trình: Đưa thông tin vào máy tính

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON