YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tại sao phải mã hoá thông tin?

  • A. Để thay đổi lượng thông tin
  • B. Làm cho thông tin phù hợp với dữ liệu trong máy
  • C. Để chuyển thông tin về dạng câu lệnh của ngôn ngữ máy
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6154

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF