YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?

  • A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức
  • B. Chính chữ số 1
  • C. Đơn vị đo lượng thông tin
  • D. Một số có 1 chữ số 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bit là đơn vị đo lượng thông tin

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6150

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON