YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng trong các câu sau:

  • A. Một byte có 8 bits
  • B. RAM là bộ nhớ ngoài
  • C. Dữ liệu là thông tin
  • D. Đĩa mềm là bộ nhớ trong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1 byte có 8 bits

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6147

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON