YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

  • A. Hình ảnh
  • B. Văn bản
  • C. Dãy bit
  • D. Âm thanh 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là: Dãy bit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF