AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là:

  • A. Thời gian sinh trưởng và phát triển  
  • B. Thời gian tiềm phát
  • C. Thời gian sinh trưởng             
  • D. Thời gian thế hệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA