AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng dịch ép quả vải để nuôi cấy vi sinh vật. Đó là:

  • A. Môi trường bán tổng hợp
  • B. Môi trường dùng chất tự nhiên
  • C. Môi trường sống            
  • D. Môi trường tổng hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>