AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân:

  • A. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc thể 
  • B. Có sự phân chia của tế bào chất
  • C. Có 2 lần phân bào
  • D. Nhiễm sắc thể tự  nhân đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA