AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a, Nêu khái niệm, đặc điểm của vi sinh vật.

  b, Trình bày đặc điểm của 3 loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật, cho ví dụ?

  Lời giải tham khảo:

  -Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ dưới KHV, thuộc nhiều giới sinh vật.

  - Đặc điểm của VSV: hấp thụ nhiều ,chuyển hoá chất dinh dưõng nhanh ,sinh trưởng sinh sản nhanh

  + MT tự nhiên: gồm các chất tự nhiên, vd: sử dụng nước ép chuối nuôi cấy vi sinh vật

  + MT tổng hợp: gồm các chất đã biết t/p hóa học và số lượng, vd: Môi trường lactozo

  + MT bán tổng hợp: gồm các chất tự nhiên và các chất hóa học đã biết thành phần và số lượng, vd: Dịch ép chuối thêm dung dịch KHPO4

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>