AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pha sáng của quang hợp diễn ra ở?

  • A. Màng tilacôit
  • B. Trong các nền  lục  lạp
  • C. Màng ngoài  của  lục lạp
  • D. Màng trong của lục lạp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>