ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  This school ___________ here ten years ago.

  • A. built
  • B. is built
  • C. was built
  • D. has been built

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23790

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON