ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm không tạo ra chất khí là

  • A. Cho Ba vào dung dịch CuSO4        
  • B. Cho NaHCO3 vào dung dịch HCl
  • C. Cho NaHCO3 vào dung dịch NaOH  
  • D. Fe vào dung dịch H2SO4 loãng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  A. – Đầu tiên: Ba + 2HO → Ba(OH)2 + H2↑.

  – Sau đó: Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓.

  ||⇒ thu được khí H2 ⇒ loại.

  B. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O ||⇒ thu được khí CO2 ⇒ loại.

  C. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + HO ||⇒ không thu được khí ⇒ chọn C.

  D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ ||⇒ thu được khí H2 ⇒ loại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON