ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH có C% = 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86,6 gam. Còn lại chất rắn Z với khối lượng là 23 gam. Số công thức cấu tạo của este là:

  • A. 2
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ► Cô cạn Y chỉ thu được H2O ⇒ X là este của phenol. Đặt nX = x.

  ⇒ nKOH = 2x mol; nH2O sản phẩm = x mol ⇒ mH2O/dung dịch KOH = 848x.

  ||⇒ ∑mH2O = 848x + 18x = 86,6(g) ⇒ x = 0,1 mol. Bảo toàn khối lượng:

  mX = 23 + 0,1 × 18 – 0,2 × 56 = 13,6(g) ⇒ MX = 136 ⇒ X là C8H8O2.

  ► Các CTCT thỏa mãn là CH3COOC6H5 và o, m, p – CH3C6H4OOCH

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28658

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON