ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau

              (1) Amino axit là những chất kết tinh, không màu, dễ tan trong nước.

              (2) Công thức phân tử của axit glutamic là C5H9NO4.

              (3) Tất cả peptit đều có phản ứng màu biure.

              (4) Axit ađipic và hexametylen là nguyên liệu dùng để sản xuất tơ nilon-6,6.

              (5) Amin là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm NH2.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  (1) Đúng.

  (2) Đúng, axit glutamic là HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH hay C5H9NO4.

  (3) Sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure.

  (4) Sai vì nguyên liệu là axit ađipic và hexametylenđiamin.

  (5) Sai, chẳng hạn như amin bậc II như CH3NHCH3 không chứa NH2.

  ||⇒ chỉ có (1) và (2) đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28669

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF