ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ và 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 và NO với tổng khối lượng là 1,57 gam. Cho NaOH dư vào Y thấy xuất hiện 24,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Cu có trong X là

  • A.  22,18%        
  • B. 25,75%        
  • C. 15,92%            
  • D. 26,32%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ► Đặt nH2 = x; nNO = y ⇒ nZ = x + y = 0,085 mol; mZ = 2x + 30y = 1,57(g).

  ||⇒ giải hệ cho: x = 0,035 mol; y = 0,05 mol. Bảo toàn khối lượng: mH2O = 4,5(g).

  ⇒ nH2O = 0,25 mol. Bảo toàn nguyên tố Hidro: nNH4+ = 0,01 mol.

  Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nFe(NO3)2 = 0,03 mol || nHNO3 = 2nO + 2nH2 + 4nNO + 10nNH4+ 

  ⇒ nO = 0,12 mol ⇒ nFe3O4 = 0,03 mol. Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe2+/Y = 0,12 mol.

  ► Đặt nCu = a; nMg = b. Bảo toàn điện tích trong Y: 2a + 2b + 0,12 × 2 + 0,01 = 0,61.

  Kết tủa gồm Cu(OH)2, Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ⇒ m = 98a + 58b + 0,12 × 90 = 24,44(g).

  ||⇒ giải hệ cho: a = 0,08 mol; b = 0,1 mol ⇒ %mCu/X = 25,75%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28674

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF