ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  They haven't really been to China, ____ they?

  • A. were
  • B. did
  • C. have
  • D. had

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Họ chưa từng đến Trung Quốc, phải không?

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24673

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON