ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I didn't learn much Greek ____ I was in Crete.      

  • A. as
  • B. during
  • C. since
  • D. while

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  while: khi, trong khi

  Tôi đã không học tiếng Hi Lạp nhiều trong khi tôi ở Crete.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON