ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I regret ____ that your application has been unsuccessful.

  • A. say
  • B. saying
  • C. have said
  • D. to say

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  regret + to V: tiếc làm điều gì đó

  Tôi tiếc khi phải nói rằng đơn ứng tuyển của bạn không thành công.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24659

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON