ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The inspector ____ to say whether there were any suspects.

  • A. avoided
  • B. denied
  • C. refused
  • D. stopped

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  refuse: từ chối (+ to V)

  Thanh tra từ chối không cho biết liệu có nghi ngờ gì hay không.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24657

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON