• Câu hỏi:

  These days, many people only read printed newspapers once in a while as they tend to access information online.

  • A. regularly
  • B. attentively
  • C. occasionally
  • D. selectively

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  regularly (adv): thường xuyên >< once in a while: thi thoảng

  attentively (adv): chăm chú

  occasionally (v): thi thoảng

  selectively (adv): có chọn lọc

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC