AMBIENT
 • Choose the sentences that best fit in meaning for the given words below

  Câu hỏi:

  there / new / customs / different / be / countries / for / celebrating / year.

  • A. There are customs different countries for celebrating the New Year.
  • B. There are various customs for celebrating the New Year in different countries.
  • C. There are customs in different countries for celebrating New Year.
  • D. There is customs in different countries for celebrating the New Year.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>