AMBIENT
 • Câu hỏi:

  celebrate / Independence / we / Day / second / September.

  • A. We celebrate Independence Day the second of September.
  • B. We celebrate our Independence Day the second of September.
  • C. We celebrate Independence Day on second September.
  • D. We celebrate our Independence Day on the second of September.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>