AMBIENT
 • Câu hỏi:

  day  / May / celebrated / mother’s / second / Sunday.

  • A. Mother’s day celebrated on the second Sunday in May.
  • B. Mother’s day was celebrated on the second Sunday in May.
  • C. Mother’s day is celebrated the second Sunday in May.
  • D. Mother’s day is celebrated on the second Sunday in May.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>