YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Theo tính toán, năm 2000 cả nước ta tiêu thụ nhiên liệu tương được 1,5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113700 tấn khí CO2. Trong một ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng khí CO2 thải vào môi trường là:

  • A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 tấn CO2
  • B. 0,004 triệu tấn dầu, 311 tấn CO2
  • C. 0,005 triệu tấn dầu, 415 tấn CO2
  • D. 0,012 triệu tấn dầu, 532 tấn CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 2000 có 366 ngày.

  Vậy trong một ngày, lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng khí CO2 thải vào môi trường là:

  Ta có:

  1,5 : 366 = 0,004 tấn dầu

  113700 : 366 = 311 tấn CO2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Hóa học với Kinh tế, Xã hội và Môi trường

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON