YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta đã sản xuất khí metan thay thế một phần cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên là khí thiên nhiên và khí dầu mỏ bằng cách nào sau đây?

  • A. Lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò Biogaz.
  • B. Thu khi metan từ khí bùn ao.
  • C. Len men ngũ cốc.
  • D. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ trong lò.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sản xuất CH4 bằng cách lên men các chất thải hữu cơ như phân gia súc trong lò Biogaz.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Hóa học với Kinh tế, Xã hội và Môi trường

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON