YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu để sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường?

  • A. Than đá
  • B. Xăng dầu
  • C. Khí butan (gaz)
  • D. Khí hiđro

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Hóa học với Kinh tế, Xã hội và Môi trường

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON