YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào? 

  • A. Theo đúng hóa trị.
  • B. Theo một thứ tự nhất định.
  • C. Theo đúng số oxi hóa
  • D. Theo đúng hóa trị và một thứ tự nhất định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15371

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON