YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết cấu tạo hóa học, trong phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào? 

  • A. Theo đúng hóa trị.
  • B. Theo một thứ tự nhất định.
  • C. Theo đúng số oxi hóa
  • D. Theo đúng hóa trị và một thứ tự nhất định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15371

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF