YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3-CH2-CH2Cl

  CH3-CHCl-CH3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON