YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH3-CH2-CH2Cl

  CH3-CHCl-CH3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON