YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Các chất có phân tử khối bằng nhau là đồng phân của nhau
  • B. Trong phân tử vinyl axetilen có 3 liên kết pi và 7 liên kết xích ma
  • C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả hai tên: tên thường và tên quốc tế
  • D. Nhiệt độ sôi chỉ phụ thuộc vào phân tử khối của các chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. Các chất có phân tử khối bằng nhau là đồng phân của nhau
  Sai. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo hoặc phân bố không gian khác nhau thì gọi là đồng phân của nhau
  B. Trong phân tử vinyl axetilen có 3 liên kết pi và 7 liên kết xích ma
  Đúng.
  C. Hợp chất hữu cơ nào cũng có cả hai tên: tên thường và tên quốc tế
  Sai. Không phải hợp chất nào cũng có tên thường
  D. Nhiệt độ sôi chỉ phụ thuộc vào phân tử khối của các chất
  Sai. T0s còn phụ thuộc vào khả năng tạo liên kết H liên phân tử và độ cồng kềnh của cấu trúc phân tử

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON