YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N ; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

  • A. C3H7Cl  
  • B. C3H8 
  • C. C3H9N   
  • D. C3H8O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổng số nguyên tử cacbon trong các chất là bằng nhau → khi liên kết với các nguyên tố có hoá trị cao (N có hoá trị cao nhất), số đồng phân sẽ tăng → đáp án C. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON