YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N ; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

  • A. C3H7Cl  
  • B. C3H8 
  • C. C3H9N   
  • D. C3H8O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổng số nguyên tử cacbon trong các chất là bằng nhau → khi liên kết với các nguyên tố có hoá trị cao (N có hoá trị cao nhất), số đồng phân sẽ tăng → đáp án C. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117013

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON