YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết có liên kết đơn ?

  • A. C2H4  
  • B. C2H2   
  • C. C6H6   
  • D. C2H6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  C2H→ CH3-CH3

  Chỉ có liên kết đơn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117006

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON