YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hợp chất OHC-CH2-CH2-COOH. Hợp chất này có:

  • A. 10 liên kết \(\sigma\) và 1 liên kết \(\pi\)
  • B. 10 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)
  • C. 12 liên kết \(\sigma\) và 1 liên kết \(\pi\)
  • D. 12 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  O=CH-CH2-CH2-COOH có 12 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF