YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hợp chất OHC-CH2-CH2-COOH. Hợp chất này có:

  • A. 10 liên kết \(\sigma\) và 1 liên kết \(\pi\)
  • B. 10 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)
  • C. 12 liên kết \(\sigma\) và 1 liên kết \(\pi\)
  • D. 12 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  O=CH-CH2-CH2-COOH có 12 liên kết \(\sigma\) và 2 liên kết \(\pi\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON