YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai chất sau đây CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3 là đồng phân gì của nhau:

  • A. Đồng phân mạch cacbon
  • B. Đồng phân vị trí liên kết bội
  • C. Đồng phân loại nhóm chức
  • D. Đồng phân vị trí nhóm chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đồng phân vị trí liên kết bội

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF