YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai chất sau đây CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3 là đồng phân gì của nhau:

  • A. Đồng phân mạch cacbon
  • B. Đồng phân vị trí liên kết bội
  • C. Đồng phân loại nhóm chức
  • D. Đồng phân vị trí nhóm chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Đồng phân vị trí liên kết bội

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON