YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

  • A.

   CH3OH, CH3OCH3   

  • B.

   CH3OCH3, CH3CHO.

  • C. CH3OH, C2H5OH   
  • D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đồng đẳng ancol

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON