YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

  • A.

   CH3OH, CH3OCH3   

  • B.

   CH3OCH3, CH3CHO.

  • C. CH3OH, C2H5OH   
  • D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Đồng đẳng ancol

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON