• Theo tác giả, trong những hành trang chuẩn bị vào thế kỉ mới thì sự chuẩn bị nào là quan trọng nhất? Vì sao? (0.75 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Sự chuẩn bị quan trọng nhất là: con người
    • Vì: con người cũng là động lực phát triển của lịch sử.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC