YOMEDIA
 • Theo tác giả, trong những hành trang chuẩn bị vào thế kỉ mới thì sự chuẩn bị nào là quan trọng nhất? Vì sao? (0.75 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Sự chuẩn bị quan trọng nhất là: con người
  • Vì: con người cũng là động lực phát triển của lịch sử.
  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA