ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The word “devised” in paragraph 4 is closest in meaning to

  • A. divided
  • B. invented
  • C. ordered
  • D. adapted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “devised” trong đoạn 4 gần nhất có nghĩa là

  A. chia ra                                                            B. phát minh ra

  C. ra lệnh                                                            D. thích nghi

  “devised” = invented

  This  act  also  devised  five  time  zones  throughout  the  United  States:  Eastern,  Central,  Mountain,  Pacific,  and Alaska.

  Hành động này cũng đã lập ra năm múi giờ trên khắp Hoa Kỳ: Đông, Trung Bộ, miền núi, Thái Bình Dương và Alaska.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30667

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON