ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thể tích của một khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng \(a\sqrt 2 \) là:

  • A. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{4}\)
  • B. \(V = {a^3}\sqrt 6 \)
  • C. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{2}\)
  • D. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{12}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thể tích của một khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng \(a\sqrt 2 \) là:

  \(V = Sh = \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}.a\sqrt 2  = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{4}\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF