ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

  • A. 102.423.000 đồng.
  • B. 102.017.000 đồng.                                                    
  • C. 102.016.000 đồng
  • D. 102.424.000 đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công thức lãi kép, không kỳ hạn: \({A_n} = M{\left( {1 + r\% } \right)^n}\) 

  Với:     An là số tiền nhận được sau tháng thứ n,

  M là số tiền gửi ban đầu,

  n là thời gian gửi tiền (tháng),

  r là lãi suất định kì (%)

  Sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền là:

  \(100.{\left( {1 + 0,4\% } \right)^6} \approx 102.424.000\) đồng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67248

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON