ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The phrase “keeps sellers on their toes” in the passage mostly means

  • A. prevents sellers from selling new products
  • B. forces sellers to go bare-footed
  • C. makes sellers responsive to any changes
  • D. allows sellers to stand on their own feet

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Cụm từ “keeps sellers on their toes” trong đoạn văn có nghĩa là

  A. ngăn cản người bán bán sản phẩm mới

  B. buộc người bán phải đi chân trần

  C. làm cho người bán đáp ứng nhanh nhạy với mọi thay đổi

  D. cho phép người bán đứng vững trên đôi chân của mình

  “keeps sellers on their toes”: làm cho người bán đáp ứng nhanh nhạy với mọi thay đổi

  More competition keeps sellers on their toes and allows ideas and new technology to spread and benefit others.

  Nhiều cạnh tranh hơn khiến người bán phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi và cho phép những ý tưởng và công nghệ mới lan rộng và mang lại lợi ích.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON