ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The phrase “impinge upon”- in paragraph 1 is closest in meaning______.

  • A. prohibit
  • B. affect
  • C. vary
  • D. improve

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Câu hỏi từ vựng.

  A. prohibit (v): cấm, ngăn cản.

  B. affect (v): tác động.

  C. vary (v): biến đổi.

  D. improve (v): tiến bộ, cải thiện. 

  (to) impinge upon sbd/smt: tác động, ảnh hưởng đến ai/cái gì = B. affect (v): tác động.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON