ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kate asked Janet where______the previous Sunday. 

  • A. has she been
  • B. had she been
  • C. she had been
  • D. she has been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Trong câu gián tiếp, động từ chia lùi thì. Thời điểm diễn ra là ‘the previous Sunday’ (chủ nhật tuần trước- tức quá khứ) nên động từ trong mệnh đề gián tiếp chia lùi về thì Qúa khứ hoàn thành (had PII).

  Dịch: Kate hỏi Jane rằng cô ấy đã ở đâu vào chủ nhật tuần trước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON