ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The people who are most attracted to video games are _________  

  • A.  young adult women  
  • B. boys from eight to fifteen years old 
  • C.  girls between eight and fifteen   
  • D. supermarket assistants

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF