• Câu hỏi:

  The ...... of these toxic substances into the environment is potentially devastating.

  • A. delivery 
  • B. release
  • C. distribution
  • D. research

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  release: sự giải phóng

  Dịch: Sự giải phóng những chất độc hại đang tiềm tàng phá hủy môi trường.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC